CISCO Сургалт

Cisco компани нь сүлжээний тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэдэг дэлхийн хамгийн том компани бөгөөд орчин үед Cisco гэдэг үг сүлжээ гэдэг үгтэй салшгүй холбоотой болтол танигдаж чадсан дэлхийн бренд юм. Cisco  компани нь 1997 оноос эхлэн өөрийн бүтээгдэхүүн дээр ажиллах чадвартай сүлжээний инженер бэлтгэх Cisco academy -ийг байгуулан одоогоор дэлxийн 165 оронд 10.000 гаруй Cisco Academy ажиллаж байна. МХТС-ийн Cisco Academy  нь 2002 оноос эхлэн Cisco CCNA, CCNP, CCNA security  модулийн  сургалтыг явуулж байна. Cisco-ийн сертификат-ийг ерөнхийд нь Assiociate (CCNA), Professional (CCNP), Expert (CCIE) -гэж 3 түвшинд хуваадаг. Үндсэн шалгалт Routing and Switching- байдгаас гадна xүсвэл Design, Voice, Wireless, Security, Data center гэх мэт төрлүүдээр шалгалт өгч болдог (CCNA Voice, CCNP Voice, CCIE Voice гэх мэт).

CCNA Routing & Switching хичээлүүд

CCNA 1 - Introduction to Networks

CCNA 2 - Routing and Switching Essentials

CCNA 3 - Scaling Networks

CCNA 3 -PKA

CCNA 4 - Connecting Networks