СУРГАЛТЫН НЭР:   LINUX

ХУГАЦАА:  2018.12.04- 12.21

ТӨЛБӨР:  200,000 ₮   (оюутан 150,000 ₮).

БАНКУлаанбаатар  

ДАНС:  261 118 45 13

БҮРТГЭЛ:  энд дар   

ХАЯГ:  ШУТИС, МХТС-ийн 301, 302 тоот

УТАС: 70169333, 88064068, 99778078, 88090736

НЭХЭМЖЛЭХ:   энд дар 

ХӨТӨЛБӨР:      энд дар