СУРГАЛТЫН НЭР:  CCNA-3 Scaling Networks

ХУГАЦАА:  2017.05.16 - 06.17

ТӨЛБӨР:  200,000 ₮   (оюутан 150,000 ₮).

БАНКУлаанбаатар  

ДАНС:  261 118 45 13

БҮРТГЭЛ:  энд дар   

ХАЯГ:  ШУТИС, МХТС-ийн 307 тоот

УТАС: 70169333, 99054973

НЭХЭМЖЛЭХ:   энд дар 

ХӨТӨЛБӨР:      энд дар