СУРГАЛТЫН НЭР:  Электрон хавтан  програмчлалын сургалт

ХУГАЦАА:  2017.01.30 - 02.24

ТӨЛБӨР:  200,000 ₮   (оюутан 150,000 ₮).

БАНКУлаанбаатар  

ДАНС:  261 118 45 13

БҮРТГЭЛ:  энд дар   

ХАЯГ:  ШУТИС, МХТС-ийн 303 тоот

УТАС: 70169333, 99658692, 99192939, 99198079

НЭХЭМЖЛЭХ:   энд дар 

ХӨТӨЛБӨР:      энд дар