СУРГАЛТЫН НЭР:  Cisco бодит төхөөрөмжийн дадлага хийх курс 

ХУГАЦАА:  2017.01.02 - 10

БАНКУлаанбаатар  

ДАНС:  261 118 45 13

БҮРТГЭЛ:  энд дар   

ХАЯГ:  ШУТИС, МХТС-ийн 302 тоот

УТАС:  70169333, 99079661, 96061002

НЭХЭМЖЛЭХ:   энд дар 

ХӨТӨЛБӨР:      энд дар