СУРГАЛТЫН НЭР:   CCNA-1 Introduction to Networks

ХУГАЦАА:  2017.02.15 - 03.22

ТӨЛБӨР:  200,000 ₮   (оюутан 150,000 ₮).

БАНКУлаанбаатар  

ДАНС:  261 118 45 13

БҮРТГЭЛ:  энд дар   

ХАЯГ:  ШУТИС, МХТС-ийн 302 тоот

УТАС:  70169333, 99079661, 96061002

НЭХЭМЖЛЭХ:   энд дар 

ХӨТӨЛБӨР:      энд дар