СУРГАЛТЫН НЭР:   CCNA-4 Connecting Networks

ХУГАЦАА:  2017.01.04 - 02.04

ТӨЛБӨР:  200,000 ₮   (оюутан 150,000 ₮)

БАНКУлаанбаатар  

ДАНС:  261 118 45 13

БҮРТГЭЛ:  энд дар   

ХАЯГ:  ШУТИС, МХТС-ийн 307 тоот

УТАС:  70169333, 99039104, 88103071

НЭХЭМЖЛЭХ:   энд дар 

ХӨТӨЛБӨР:      энд дар