СУРГАЛТЫН НЭР:   CCNP 300-101

ХУГАЦАА:  2017.05.15 - 06.10

БАНКУлаанбаатар  

ДАНС:  261 118 45 13

БҮРТГЭЛ:  энд дар   

ХАЯГ:  ШУТИС, МХТС-ийн 307 тоот

УТАС:  70169333, 99034834, 99192939

НЭХЭМЖЛЭХ:   энд дар 

ХӨТӨЛБӨР:      энд дар