СУРГАЛТЫН НЭР:   LINUX.

ХУГАЦАА:  2017.04.05 - 05.02

ТӨЛБӨР:  200,000 ₮   (оюутан 130,000 ₮).

БАНКУлаанбаатар  

ДАНС:  261 118 45 13

БҮРТГЭЛ:  энд дар   

ХАЯГ:  ШУТИС, МХТС-ийн 303, 307 тоот

УТАС: 70169333, 88064068, 99778078

НЭХЭМЖЛЭХ:   энд дар 

ХӨТӨЛБӨР:      энд дар